Giỗ M

 

 

Giỗ Mẹ
( Năm 2012)

Mẹ ơi ! đã bốn năm rồi.

Mẹ về nơi ấy xa xôi …Ngàn trùng.

Ngày đêm con vẫn ngóng trông

Nhớ hơi Mẹ ấm đêm đông thủa nào.

Hôm nay nhớ Mẹ cồn cào.

Ruột như ai xát …..Ai bào Mẹ ơi !

Con dù đã lớn khôn rồi.

Vẫn mong có Mẹ như hồi năm nao.

Những chiều tắt nắng hanh hao

Con vẫn ngong ngóng …lao xao Mẹ về.

Giật mình con lại ủ ê

Mẹ đi đi mãi có về nữa đâu.

Bốn năm sống trong nỗi sầu.

Bốn năm vò võ canh thâu một mình.

Bốn năm một bát ….Một mâm

Bốn năm con vẫn âm thầm nhớ thương…